Certificeringen

Ysersterk in detacheren.

Contactinformatie

SNA GEREGISTREERD

YSER bv is voorzien van het keurmerk van de Stichting Normering Arbeid (SNA), gebaseerd op de NEN 4400-1 norm. Bedrijven met het SNA-keurmerk worden twee keer per jaar beoordeeld op de verplichtingen die uit arbeid voortkomen, zoals onder andere personeelsadministratie, salarisadministratie en financiële administratie. Het SNA-keurmerk garandeert dat u zaken doet met een betrouwbare en professionele onderneming. In het openbare register van de SNA zijn alle bij SNA geregistreerde bedrijven opgenomen die voldoen aan NEN 4400-1. Hier kunt u ook de bijbehorende Verklaring van Registratie bekijken.

NEN 4400-1 GECERTIFICEERD

De norm NEN 4400-1 bevat eisen voor het toetsen van bedrijven die personeel ter beschikking stellen, zoals uitzendbureaus, payrollbedrijven en onderaannemers in de bouw. Er wordt getoetst of deze bedrijven voldoen aan alle verplichtingen die voortvloeien uit hun bedrijfsactiviteit, het ter beschikking stellen van arbeid. Deze verplichtingen zijn onder andere juiste en tijdige aangifte en afdracht van loonheffingen en omzetbelasting en het volgens de normen administreren van werknemersdossiers en identiteitsdocumenten.